Organizator

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Patronat

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Partner

IV edycja Konkursu Orzeł Innowacji 2018 ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów, które pojawiły się na polskim rynku w ciągu minionego roku. Oprócz projektów innowacyjnych w swoich kategoriach, ogłoszony został także Konkurs na Innowatora Stulecia. Ta kategoria związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do współpracy innowacyjne firmy i Partnerów. Głównym celem Konkursu "Orzeł Innowacji" jest wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, osiągając dzięki nim sukcesy biznesowe. Spośród zgłoszeń specjalnie do tego celu powołana Kapituła wybierze firmy, które inwestują w innowacje i dzięki nim są konkurencyjne nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej.

Zgłoszenia do konkursu "Orzeł Innowacji" będą oceniane w pięciu kategoriach:
Innowacyjny projekt
Innowacje produktowo-usługowe
Innowacje marketingowo-sprzedażowe
Innowacje procesu produkcyjnego
 • Kryterium przyznania nagrody / wyróżnienia – ocena ekspercka kapituły na podstawie opisu projektu i jego wyników
 • Wyróżnienie za projekt przyznawane w 3 kategoriach:
  • Innowacje produktowo-usługowe
  • Innowacje marketingowo-sprzedażowe
  • Innowacje procesu produkcyjnego
 • Opis projektu powinien zawierać:
  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE
Innowator stulecia

Idea: Innowator Stulecia to projekt mający uhonorować postaci, które wniosły istotny wkład do rozwoju polskiej gospodarki lub do historii polskiego i światowego biznesu pod kątem szeroko pojmowanej innowacyjności. W ramach działań związanych z realizacją projektu przypomnimy i podkreślimy rolę tych osób w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie konkursu Orzeł Innowacji kapituła wyłoni najlepszą jej zdaniem kandydaturę do tytułu Innowatora Stulecia. Nazwisko Innowatora Stulecia zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali kończącej edycję konkursu Orzeł Innowacji.

* Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia dodatkowej kategorii
Zgodnie z regulaminem konkursu wyboru zwycięzców "Orłów Innowacji" dokona kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych oraz nauki.