Organizator

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Patronat

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Partner

  1. Podstawowe dane kontaktowe zgłaszającego
  2. Na kogo głosuję
  3. Krótki Opis Innowatora Stulecia
  4. Uzasadnienie swojego wyboru i oddanego głosu
  5. Zgoda na przetwarzanie danych