Organizator

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Patronat

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Partner

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Dane finansowe – działalność badawczo-rozwojowa
  3. Opis wdrożonej innowacji
  4. Mecenas startupów
  5. Zgoda na przetwarzanie danych